Stichting De Ster

Partner Stichting De Ster

Stichting de Ster laat kinderen weer zelfverzekerd voelen. De Ster organiseert kampen voor kinderen en jongeren die het lastig hebben of zich ongelukkig voelen. Tijdens de kampen leren de kinderen en jongeren over zichzelf, over ander, met anderen en krijgen zijn een boost in hun zelf vertrouwen. 'Ik kreeg een ander kind terug. Mijn dochter was een stuk zelfverzekerder en blijer', aldus de moeder van een deelnemer (9 jaar). Het geeft ze moed en positieve energie om weer in dromen te geloven. En het laat zien dat de toekomst ook iets moois te bieden heeft. Stichting De Ster wil kinderen weer laten geloven in de toekomst. Laten zien dat zij ook belangrijk zijn.


Een kamp bij Stichting De Ster

Stichting De Ster organiseert vakantiekampen voor kinderen en jongeren, die op het gebied van zelfvertrouwen en weerbaarheid een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

De kampen zijn er voor kinderen en jongeren vanaf 7 jaar. Ieder kind verdient het om zelfverzekerd te zijn. 'Over iedere minuut is nagedacht tijdens het kamp'.

Pedagogisch programma in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam

Fleur en Lieve ontwikkelden een pedagogisch programma in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Op basis van dit pedagogisch programma werden de eerste vakantiekampen georganiseerd en in de herfstvakantie van 2005 gingen de eerste kampen van start. Deze kampen waren een mega succes! De kinderen, hun ouders en de begeleiders waren het daar allemaal over eens. De eerste deelnemers gingen naar huis met hernieuwd zelfvertrouwen en daarbij kwam ook de herinnering aan een fantastische en gezellig kamp. Het kon voor de deelnemers, ouders en begeleiders niet meer stuk! 

In 2006 werden opnieuw kampen georganiseerd en deze zijn door ontwikkeld naar een vervolgtraject. Het vervolgtraject heeft inmiddels haar eerste 2 edities beleefd: Maankamp. Inmiddels nemen jaarlijks zo’n 400 kinderen deel aan de verschillende vakantieweken van Stichting De Ster. Onze programma’s zijn verfijnd aan de hand van ervaringen van duizenden kinderen, ouders en wetenschappelijke onderzoeksresultaten..

TeamAnimation als partner

Bij TeamAnimation werken we in de zomer met duizenden kinderen. Kinderen die gezellig met hun ouders op vakantie zijn en gewoon kind kunnen zijn. Het contrast met de kinderen die Stichting De Ster helpt, kan niet groter zijn. Daarom hebben we in 2020 besloten ook iets voor deze kinderen te doen. We helpen Stichting De Ster financieel verder om nog meer kinderen een fantastisch kamp te laten beleven. Een supermooi doel vinden wij! Met onze geweldige seizoenen vol fantastisch entertainment en een bedrijf waar we trots op zijn, zijn we nu ook trots dat we zo’n mooie organisatie kunnen steunen. Wil je meer weten over Stichting De Ster? Kijk dan op hun website